دفتر مرکزی :

    – زنجان : زنجان، علوم پایه، عارف اصلی، قطعه ۴۵۶۹٫

تلفن : ۳۳۴۵۶۴۴۹ – ۳۳۴۵۶۴۵۰  –  ۳۳۴۵۴۹۵۷  –  ۳۳۴۵۵۴۷۶ – ۳۳۴۵۵۱۷۸ – ۰۲۴

فاکس : ۳۳۴۵۱۹۸۸-۰۲۴

نام پروژهکارفرما
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات احداث خط انتقال و تامین برق ایستگاه پمپاژ روستای هزار رود ، پاوه رود و ونیسر شهرستان طارمجهاد کشاورزی استان زنجان
نظارت فنی ، کمی و مالی بر پروژه های سرمایه ای و نیرورسانیو فعالیتهای ساختمانی و بروزرسانی سیستم GISتوزیع نیروی برق استان زنجان
نظارت فنی و مالی بر کلیه پروژه های طرح و تملکتوزیع نیروی برق استان زنجان
انجام خدمات مهندسی ناظر محلی تاسیسات برقیدانشگاه پیام نور زنجان
انجام خدمات مهندسی مشاور فنی و مالی جهت طراحی پروژه های سرمایه ای و نیرورسانی و سایر پروژه های ابلاغیتوزیع نیروی برق استان زنجان
طراحی شبکه برق رسانی از پست سیار ۶۳kv تا تاج سد گلابر بطول ۲۰mآب منطقه ای زنجان
طراحی فنی و مالی بر کلیه پروژه های طرح و تملکتوزیع نیروی برق استان زنجان
انجام خدمات طراحي شبكه توزيع برق جهت تامين برق دانشگاه زنجان(فشار ضعيف زميني- ۲۰كيلوولت هوايي و زميني-  پست هوايي)دانشگاه زنجان
واگذاری خدمات برداشت ، آماده سازی و بروزرسانی اطلاعات توصیفی – مکانی پستها و خطوط GISبرق منطقه ای زنجان
ارائه خدمات به روزرسانی  GISتوزیع نیروی برق استان زنجان
پیاده سازی سیستم  GISتوزیع نیروی برق استان زنجان
برداشت و ورود اطلاعات شبکه فشار ضعیف  در محیط GIS ( فاز ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ )توزیع نیروی برق استان زنجان
برداشت ، آماده سازی و بروزرسانی اطلاعاتتوصیفی – مکانی پستها و خطوط  GISبرق منطقه ای زنجان
بروزرسانی شبکه های توزیع زنجان- ابهر- قزوینتوزیع نیروی برق استان زنجان
به روز رسانی اطلاعات GIS در قالب نرم افزار Gedatبرق منطقه ای زنجان
    عملیات پیاده سازی و استقرار GIS  در نرم افزار Arc map )برق منطقه ای زنجان
برداشت اطلاعات توصیفی مکانیبرق منطقه ای زنجان
مطالعه ۲۰هزار مشترک در زنجان (مشابه زیمنس قزوین) با نرم افزار Digsilentبرق منطقه ای زنجان
مطالعات طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی شهرستان زنجانتوزیع نیروی برق استان زنجان
انجام کارهای مربوط به امور برقکاری شامل نوسازی ، اصلاح و بهینه سازی ، سرویس و تعمیرات ، رفع خاموشی ،روشنایی معابر و کلیه فعالیت های بهره برداری و حوادثتوزیع نیروی برق استان زنجان
برون سپاری خدمات مشترکین ، بهره برداری ، نگهداری از تاسیسات توزیع ، نگهداری روشنایی معابر ، تهیه طرح و دستور کار و اجرای پروژه های فشار ضعیف تا حجم ۲۰۰ متر مطابق با دستورالعمل ها و استاندارهای وزارت نیرو (ماهنشان)توزیع نیروی برق استان زنجان
تست و بازرسی انشعابات غیر دیماندی (ابهر – خرمدره)توزیع نیروی برق استان زنجان
تست و بازرسی انشعابات عادی در مسیر سنگین(زنجان)توزیع نیروی برق استان زنجان
کنترل و بازرسی انشعابات تجاریتوزیع نیروی برق استان زنجان
عملیات تامین برق در ناحیه صنعتی ظریفانشرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
واریانت خط ۶۳ کیلوولت دو مداره سلطان آباد – ماهنشانبرق منطقه ای زنجان
مدیریت و راهبری و نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب بانضمام کلیه عملیات اجرایی و اصولی مربوط به شستشو ، لایروبی و رفع بموقع و دقیق کلیه حوادث و اتفاقات ، سمپاشی کامل و مناسب از شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهر ابهرآب و فاضلاب استان زنجان
ارائه خدمات بازدید و پاسخ به استعلام حرایم شبکه های برقتوزیع نیروی برق استان زنجان
اجرای پروژه احداث شبکه ۲۰ کیلو ولت هوائی و روشنایی بلوار شهرکصنایع پتروشیمی زنجان
عملیات کابل کشی و وایرینگ اسکادا در پستهای فوق توزیع حوزه زنجانبرق منطقه ای زنجان
واگذاری خدمات اپراتوری از پستهای ۶۳-۲۳۰-۴۰۰کیلو ولت حوزه عملیاتی امور انتقال زنجانبرق منطقه ای زنجان
واگذاری خدمات حراستی از ساختمانهای ستادی – مسکونی دیسپاچینگ و  پستهای ۶۳-۲۳۰-۴۰۰ کیلوولت حوزه بهره برداری زنجانبرق منطقه ای زنجان
واگذاری خدمات بهره برداری ( اپراتوری ) از پستهای ۴۰۰-۲۳۰-۶۳ کیلوولت حوزه بهره برداری زنجانبرق منطقه ای زنجان
واگذاری خدمات باغبانی در ساختمانهای ستادی – مسکونیدیسپاچینگ و پستهای ۶۳-۲۳۰-۴۰۰ کیلوولت حوزه بهره برداری زنجانبرق منطقه ای زنجان
واگذاری خدمات آبدارخانه ای در ساختمانهای ستادی – مسکونی دیسپاچینگ و  پستهای ۶۳-۲۳۰-۴۰۰ کیلوولت حوزه بهره برداری زنجانبرق منطقه ای زنجان
خدمات نگهداری از تاسیسات حرارتی، برودتی و برقی در ساختمان های ستادی- مسکونی- دیسپاچینگ و پستهای ۶۳-۲۳۰-۴۰۰ کیلو ولت حوزه بهره برداری زنجانبرق منطقه ای زنجان
واگذاری خدمات دفتری و تکثیر اوراق اداری در ساختمان ستادیبرق منطقه ای زنجان
واگذاری خدمات رانندگی در حوزه عملیاتیبرق منطقه ای زنجان